GADŻETY

Głównym zadaniem gadżetów reklamowych jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w oczach klientów lub wśród obecnych czy potencjalnych, kontrahentów i partnerów biznesowych. Taka forma reklamy buduje wartościowe i bezpośrednie relacje z odbiorcą.

budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w oczach klientów

W przypadku gadżetów reklamowych klient korzystając z upominku obcuje z marką na co dzień co siłą rzeczy utrwala i pogłębia w jego świadomości istnienie marki.

Opakowania

Opakowanie ma określoną konstrukcję i z funkcjonalnego punktu widzenia ma za zadanie zabezpieczenie towaru oraz otoczenia w trakcie przechowywania i transportu. W większości przypadków pełni funkcję marketingową pobudzając klientów do zakupu. Zawiera informacje na temat marki, producenta, składników, przydatności do spożycia itp.

…pełni funkcję marketingową pobudzając klientów do zakupu…

Opakowanie daje klientowi satysfakcję i jest źródłem przywiązania się oraz lojalności wobec produktu. Biorąc pod uwagę oczekiwania i preferencję klientów odpowiednie opakowanie może stanowić olbrzymią przewagę wśród konkurentów na rynku dla przedsiębiorstw.